AM match

AM match

een werkend perspectief

Over ons

Ons doel? Mensen die niet vanzelfsprekend een baan kunnen vinden een nieuwe kans bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven. Het gaat om werknemers uit de bijstand en de Wajong en mensen die voorheen bij een sociale werkplaats terecht zouden komen. Benieuwd naar uw win-winsituatie? Ontdek hoe u iemand in dienst neemt of werk uitbesteedt aan AM match. AM match richt zich op ondernemers in de regio Amstelland-Meerlanden. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn eigenaar en hebben AM match opgericht om een succes te maken van de nieuwe participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Met de nieuwe regelgeving wordt meer inzet van het bedrijfsleven verwacht.