Meer Kennis

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstanties relevante wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen en sturen op een open compliance cultuur.

Wij werken op diverse gebieden nauw samen met het afzonderlijke opleidingsinstituut Kennis Up To Date, het opleidingsinstituut voor opfriscursussen op alle rechtsgebieden. Hier worden steeds de meest recente ontwikkelingen op uw rechtsgebied uitvoerig behandeld.

De cursussen worden gegeven door hoog gekwalificeerde docenten met een jarenlange praktijkervaring.

Mede door de platte organisatie kan Meer Kennis tegen een laag tarief een uitgebreid programma aanbieden. Als erkend CRKBO opleidingsinstituut (geregistreerd als W.J. Oostwouder), zijn onze onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW.