Bestuur 2018-2019

Elk bestuursjaar wordt er een nieuw bestuur aangesteld voor onze club en kiest de voorzitter een thema.

Dit jaar (2018-2019) is het thema van voorzitter Ether Haring, “Kennis maken”.

Club

Voorzitter Esther Haring
Uitgaand voorzitter Lex Passchier
Inkomend voorzitter Lex Vonk
Secretaris Ton van der Horst
Penningmeester Ineke van Dam

Stichting

Voorzitter Peter Elders
Secretaris Lex Vonk
Penningmeester Ineke van Dam

Naast het bestuur zijn de overige leden actief in de diverse commissies om onder andere fondsen te werven, nieuwe leden aan te trekken, een wekelijks programma samen te stellen voor de leden, het organiseren van de jaarlijkse Beroepenchallenge voor middelbare scholieren, acties te organiseren voor onder andere Stichting de Aanloop en uiteraard nog veel meer.