Bestuur 2021-2022

Elk bestuursjaar wordt er een nieuw bestuur aangesteld voor onze club en kiest de voorzitter een thema.

Dit jaar (2021-2022) is het thema van uitgaand en waarnemend voorzitter Aarnoud van der Deijl, “(Iedereen) van waarde voor ontwikkeling”.

Club

Waarnemend voorzitter Aarnoud van der Deijl
Uitgaand voorzitter Aarnoud van der Deijl
Inkomend voorzitter Ben Ewals
Secretaris Ton van der Horst
Penningmeester Ineke van Dam

Stichting

Voorzitter Peter Elders
Secretaris Lex Vonk
Penningmeester Ineke van Dam

Naast het bestuur zijn de overige leden actief in de diverse commissies om onder andere fondsen te werven, nieuwe leden aan te trekken, een wekelijks programma samen te stellen voor de leden, het organiseren van de jaarlijkse speeddate voor middelbare scholieren van het Kaj Munk College, acties te organiseren voor onder andere Stichting de Aanloop en uiteraard nog veel meer.