Wekelijkse bijeenkomst

Iedere week op dinsdagavond van 17:30 tot 19:30 uur komen wij bij elkaar in Hotel-Restaurant De Rustende Jager (Venneperweg 471, 2153 AD Nieuw Vennep). We drinken eerst een borrel en gaan vervolgens aan tafel. Na het diner worden er mededelingen gedaan en kijken we kort vooruit.

Presentatie of lezing

Aansluitend volgt er een presentatie van iemand van buitenaf of één van de leden geeft een lezing. Door de jaren heen krijgt ieder lid de gelegenheid om te spreken over bijvoorbeeld zijn of haar beroep. Ook presenteert elk lid eens in de zoveel jaar een levensbericht. Een aantal keren per jaar bespreken we uitsluitend clubzaken. Deze avonden zijn alleen bestemd voor de leden. Rond 20:00 uur is een ieder vrij om naar huis te gaan. Velen blijven echter nog gezellig aan de bar met elkaar napraten, of ze vergaderen in kleine groepen.

Attendance

Het is natuurlijk mooi als een lid iedere week aanwezig is, maar dit is in een snel veranderende tijd met zoveel verschillende activiteiten geen absolute “must” binnen onze Rotaryclub. We streven wel naar een attendance van tenminste 50%.

Partners

Gemiddeld een keer per zes weken zijn ook de partners van harte uitgenodigd. Het programma wijkt dan af van de reguliere programma’s. De programmacommissie probeert deze avonden steeds een bijzonder karakter te geven.

Het Rotaryjaar loopt van juli tot juli. Tijdens de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar vindt de bestuurswissel plaats.