Rotary is een serviceorganisatie

Dat wil zeggen, de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.

De eerste Rotaryclub is opgericht in Chicago in 1905 door advocaat Paul Harris. Inmiddels zijn er 1,2 miljoen leden behorend bij 29.000 Rotaryclubs in 163 landen.

Rotary International heeft een foundation opgericht, welke elk jaar meer dan 100 miljoen dollar geeft aan internationale beurzen, humanitaire projecten met als doel de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren (www.rotary.org).

In de loop der jaren is er veel veranderd binnen Rotary, maar de basis van Rotary is hetzelfde gebleven, ‘Service above Self’ is het motto van Rotary. Het betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven.

Als Rotarian wil je dienstbaar zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar maken. Niet alleen door het opzetten van lokale en veelomvattende fundraising projecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis. Je krijgt er veel voor terug: verrijking van je kennis en kunde en verruiming van je netwerk.

Het fellowship (‘kameraadschap’) is de brandstof van de Rotaryclub (www.rotary.nl).

Club

Het functioneren van de club en alles wat daar organisatorisch bij komt kijken om een mooi jaarprogramma vorm te geven.

Goede doelen

Het steunen van goede doelen door donaties vanuit de club of door het organiseren van (sponsor)acties. Ook kunnen goede doelen geholpen worden op andere manieren dan alleen in financiële zin.

Kennis

Het delen van kennis tussen de clubleden onderling, het vergaren van kennis door expertise van buitenaf en het delen van onze eigen kennis met de wereld om ons heen.

Internationaal

Het bijdragen aan het uitbreiden van het humanitaire bereik van Rotary over de wereld, bijvoorbeeld middels de actie End Polio Now.

Internationaal

Het inzetten voor de jeugd binnen onze directe omgeving en daarbuiten, o.a. middels beroepenvoorlichtingen en uitwisselingsprogramma’s.