Jaarthema 2021-2022

‘(Iedereen) van waarde voor ontwikkeling’

‘Mijn passie is mensen te laten schitteren door ze uit te dagen in hun ontwikkeling,’ staat op de website van Digna, het bedrijf van Heidy Peperkamp. De naam ‘Digna’ geeft al aan dat voor Heidy ‘waarde’ een belangrijk begrip is. Ieder mens is van waarde en de kunst is om die waarde op het spoor te komen. Dat is wat Heidy in haar werk als coach beoogt. Maar dat geldt ook voor de Rotaryclub. Dat geldt eens te meer nu Heidy door omstandigheden het jaar op enige afstand zal moeten meemaken. Daarom hebben Heidy en Aarnoud ‘iedereen’ toegevoegd aan het jaarthema. We zullen het meer dan ooit samen met elkaar moeten doen dit jaar. Ieders bijdrage wordt gevraagd, iedereen is van waarde!

Heidy Peperkamp

Voorzitter 2021-2022

Aarnoud van der Deijl

Voorzitter 2020-2021