Jaarthema 2021-2022

‘(Iedereen) van waarde voor ontwikkeling’

‘Mijn passie is mensen te laten schitteren door ze uit te dagen in hun ontwikkeling,’ staat op de website van Digna, het bedrijf van onze overleden voorzitter Heidy Peperkamp. De naam ‘Digna’ geeft al aan dat voor Heidy ‘waarde’ een belangrijk begrip was. Ieder mens is van waarde en de kunst is om die waarde op het spoor te komen. Dat is wat Heidy in haar werk als coach beoogde. Maar dat geldt ook voor de Rotaryclub. Dat geldt eens te meer nu Heidy door omstandigheden dit jaar op enige afstand heeft moeten meemaken. Daarom hebben Heidy en Aarnoud ‘iedereen’ toegevoegd aan het jaarthema. We zullen het meer dan ooit samen met elkaar moeten doen dit jaar. Ieders bijdrage wordt gevraagd, iedereen is van waarde!

Aarnoud van der Deijl

Waarnemend Voorzitter 2021-2022