Kleine goede doelen 2017-2018

Naast een of twee keer per jaar een grotere actie, wordt 10% van de begroting van onze club besteed aan kleinere goede doelen. Het gaat per jaar dan om zes giften van ongeveer € 500,-.

Kleinere goede doelen

In dit seizoen (2017-2018) ging het tot nu om:

  • De financiering van één shelterbox voor Sint-Maarten na orkaan Irma (https://www.shelterbox.nl/)
  • Het sponsoren van een zonnepaneel voor het huis ‘Zilveresdoorn’ in Hoofddorp (http://www.zilveresdoorn.nl/)
  • Het betalen van de kosten die gemaakt zijn bij de kerstopvoering van De Aanloop
  • De Beursvloer (zie elders)

De Beursvloer Haarlemmermeer

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event van de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer waar geen aandelen worden verhandeld, maar vrijwilligerswerk. (http://www.vchaarlemmermeer.nl/beursvloer/) Onze Rotaryclub is daar elk jaar aanwezig om hetzij met kleine financiële bijdragen, hetzij met kennis en expertise het vrijwilligerswerk in de Haarlemmermeer te ondersteunen. In 2017 hielpen we bijvoorbeeld Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep aan nieuw zand voor in de zandbak, GGZ-Ingeest met het met cliënten oefenen van sollicitatiegesprekken, maar we schonken scoutinggroep Rijnland een bijdrage voor nieuwe folders, Inloophuis Adamas een bijdrage aan nieuwe kantoorartikelen, RIBW Kam een bijdrage voor een bluetooth speaker voor bij het sporten en Stichting Meergroen een bijdrage voor nieuw materieel.

Gastlidmaatschap statushouders

Met ingang van 1 januari 2018 hebben we, geïnspireerd op een soortgelijk project bij Rotaryclub Jacobswoude, twee statushouders uitgenodigd om een half jaar als gast met ons mee te lopen. Zelf hopen we ons te laten inspireren door de bijzondere en vaak moedige verhalen van deze mensen. En omgekeerd hopen we dat we hen kunnen helpen om verder in te burgeren in de Nederlandse samenleving en hun netwerk te verbreden. We doen dit project in samenwerking met de afdeling Haarlemmermeer van Vluchtelingenwerk